Державне інтелектуальне адміністрування на шляху інноваційного підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлюються питання державного інтелектуального адміністрування як особливої форми та інструмента впливу на шляху інноваційного зростання економіки України. Розкриваються ознаки розвитку світової інноваційної економіки, стан економіки інновацій та інтелектуальне адміністрування в Україні. It is considered the issues of state intellectual administration as a special form and the instrument of influence in the way of innovative economic growth in Ukraine. It is considered the features of global innovation economy evolution, the state of innovations economy and intellectual administration in Ukraine.

Опис

Ключові слова

інтелектуальне адміністрування, інноваційне підприємництво, об’єкти права інтелектуальної власності, інноваційна діяльність, інноваційна економіка, intelligent management, innovative entrepreneurship, intellectual property rights, innovation, innovation economy

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Державне інтелектуальне адміністрування на шляху інноваційного підприємництва / О. Б. Бутнік-Сіверський // Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика : матеріали Міжнар. конф., 15-16 червня 2011 р., м. Київ / Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – Київ : Фенікс. – 2011. – C. 327–333.

Зібрання