Інформаційне забезпечення та економічна безпека підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На будь-якому сучасному підприємстві є життєво необхідним існування системи інформаційного забезпечення, яка включатиме економічну розвідку, інформаційну безпеку та аналітично-консультативне забезпечення. Визначені основні завдання інформаційного забезпечення та аналітично-консультативного забезпечення.
On any modern enterprise is vital to ensure the existence of a system of information, which will include economic intelligence, information security and analytical and advisory support. The main problems of information management and analytical and advisory support.

Опис

Ключові слова

система безпеки, інформаційне забезпечення, економічна безпека підприємства, system of safety, information support, economic security of enterprise, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Інформаційне забезпечення та економічна безпека підприємства / Т. М. Іванюта // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2010 р. – К. : НУХТ, 2010. - Частина 3. – С. 26-27.