Дозування та фасування сипких сумішей харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для вирішення завдання щодо точності дозування компонентів суміші, їх рівномірного розподілення по всьому об’єму продукції, а також забезпечення цілісності всіх компонентів суміші запропоновано нову конструкцію модуля дозування та формування. Визначення раціональних геометричних параметрів такого модуля здійснювалося методами математичного модулювання руху частинок сипкої продукції як по вертикальному продуктопроводу, так і по конічній гвинтовій лінії. To solve the problem of the accuracy of dosing components mixtures, their even distribution throughout production, as well as provision integrity of all components of the mixture proposed a new design of the dosing module and formation. Determination of rational geometric parameters of such a module was carried out methods of mathematical modulation of the motion of particles of bulk products as a vertical product pipeline and conical helix.

Опис

Ключові слова

фасування, сипкі продукти, точність, дозувальний модуль, packing, bulk products, accuracy, dosing module, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Дозування та фасування сипких сумішей харчових продуктів / О. М. Гавва, С. В. Токарчук, А. В. Сокол // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 128–130