Modeling of recipes of cut meat-containing semi-finished products from waterfowl meat

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

М’ясо водоплавної птиці є важливим і доступним для населення продуктом харчування, а також джерелом багатьох поживних та біологічно активних речовин. Комбінування тваринної і рослинної сировини має багатофункціональний характер, дозволяє розширити асортимент продукції, раціонально використовувати сировинні ресурси, а також застосовувати нутрієнти рослинного походження для створення м’ясопродуктів із заданими властивостями. Waterfowl meat is an important and accessible food for the population, as well as a source of many nutrients and biologically active substances. The combination of animal and vegetable raw materials is multifunctional, allows you to expand the range of products, rational use of raw materials, as well as use nutrients of plant origin to create meat products with specified properties.

Опис

Ключові слова

м'ясо водоплавної птиці, клітковина висівок вівсяних, хімічний склад, харчова цінність, waterfowl meat, oat bran fiber, chemical composition, nutritional value, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Modeling of recipes of cut meat-containing semi-finished products from waterfowl meat / A. Guralevich, V. Golovachko, O. Moskaluyk, O. Hashchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 282.