Змішана крустацеозна інвазія у коропових риб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізувати особливості діагностики, сезонності та клінічних ознак у коропових риб за змішаної крустацеозної інвазії. Analyze the features of diagnosis, seasonality and clinical signs in carp fish with mixed crustaceous invasion.

Опис

Ключові слова

аргульоз, аргулюс, ергазильоз, оргазилюс, крустацеози, лернеоз, лернея, синергазильоз, синергазилюс, arglose, argusosis, ergazylosis, orgazilus, crustaceos, lerneosis, lornea, sinergazilese, synergasilus

Бібліографічний опис

Олійник, О. Б. Змішана крустацеозна інвазія у коропових риб / О. Б.Олійник, Н. М. Матвієнко, М. С. Мандигра // Вісник аграрної науки. - 2017. – № 5. – С. 3-7.

Зібрання