Біологічно активні речовини та антиоксидантна активність арніки гірської Arnica montana

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Матеріалом досліджень була лікарська рослинна сировина – суцвіття-кошички арніки гірської. Вміст хлорофілів та каротиноїдів визначали в екстракті без попереднього розділення за оптичною густиною. Кількісне визначення супутніх біологічно активних речовин методами водного титрування з 2,6- дихлорофеноліндофенолом натрію, перманганатометрії, спектрофотометрії. Загальну антиоксидантну активність за допомогою реактиву DPPH.
The material of the research was a medicinal plant raw material - inflorescence-baskets of mountain arnica. The content of chlorophylls and carotenoids was determined in the extract without preliminary separation by optical density. Quantitative determination of accompanying biologically active substances by methods of aqueous titration with sodium 2,6-dichlorophenolindophenol, permanganatometry, spectrophotometry. general antioxidant activity using the DPPH reagent.

Опис

Ключові слова

кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, антиоксиданти, арніка гірська, флавоноїди, екстракт, antioxidants, arnica montana, flavonoids, extract

Бібліографічний опис

Лихачов, Д. Біологічно активні речовини та антиоксидантна активність арніки гірської Arnica montana / L. Дмитро Лихачов, О. Подобій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 242