Сучасні підходи до виробництва хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні світові тенденції в галузі харчування пов'язані зі створенням широкого асортименту функціональних продуктів, які при щоденному використанні у складі раціону здорового населення сприяють зміцненню здоров'я, зниженню ризику виникнення захворювань та подовженню життя. Це досягається завдяки вмісту в цих продуктах співвідносної з фізіологічними нормами споживання кількості харчових функціональних інгредієнтів, що позитивно впливають на одну або декілька фізіологічних функцій людини. Current global trends in nutrition related to the creation of a wide range of functional products in everyday use as part of a healthy diet help to promote public health and reduce the risk of disease and prolong life. This is due to the content in these products correlate with physiological norms of consumption amount of functional food ingredients that positively affect one or more physiological functions of man.

Опис

Ключові слова

світові тенденції, фізіологічні норми, хлібобулочні вироби, physiological norm, bakery, global trends, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Бортнічук, О. В. Сучасні підходи до виробництва хлібобулочних виробів / О. В. Бортнічук, В. В. Цирульнікова, В. Ф. Доценко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 592.