Оцінка якості карамельних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, оцінка якості, карамельні вироби, quality assessment, caramel products

Бібліографічний опис

Богданович, Л. О. Оцінка якості карамельних виробів / Л. О. Богданович, Н. Б. Анненкова // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 197-200.