Спосіб масажування м'яса (Деклараційний патент на корисну модель № 17345)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб масажування м’яса, що включає обро- бку м’яса розсолом в ємкості-масажері, який від- різняється тим, що в масажері періодично утво- рюють глибокий вакуум, при якому розсіл закипає при визначеній технологією температурі. Method of massaging meat, including elcome- BCU meat brine in reservoir-massager that is of- characterized in that the massager regularly-formed form a high vacuum, in which the boiling brine in the specified process temperature.

Опис

Ключові слова

спосіб масажування, method to massage, м'ясо, масажер, meat, massaging container, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент 17345 UA, МПК (2006) A22C 9/00 Спосіб масажування м'яса / Гуць В. С., Коваль О. А. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u200603855 ; заявл. 07.04.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.

Зібрання