Дослідження основних фізико-хімічних властивостей набухаючих видів крохмалю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати досліджень основних фізико-хімічних властивостей зразків набухаючого крохмалю, отриманого шляхом модифікації нативного крохмалю різного походження. Наведено результати досліджень основних фізико-хімічних властивостей зразків набухаючого крохмалю, отриманого шляхом модифікації нативного крохмалю різного походження. The results of investigations of the basic physical and chemical properties of swollen starch samples obtained by modifying native starch of various origin are presented.

Опис

Ключові слова

модифікований крохмаль, набухання, екструзія, реологія,, розчинність, вологоутримувальна здатність, modified starch, swelling, extrusion, geology, solubility, moisture retaining ability, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Дослідження основних фізико-хімічних властивостей набухаючих видів крохмалю / В. Я. Пічкур, О. В. Лисий, О. В. Грабовська, В. М. Ковбаса // Наукові праці ОНАХТ. – 2014. - Випуск 46, Том 2. — С. 148-151.

Зібрання