Актуальність процесу сушіння продуктів з яблук комбінованим енергопідведенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Всім відомо, що один з найкращих методів збереження харчових продуктів, особливо сезонних, є сушіння. Цей процес водночас є досить простим та ефективним, але і енергозатратним. В даний час коли людство зосереджене на економії електроенергії постає глобальне завдання зменшення енергозатрат під час сушіння особливо актуально це в промислових масштабах. На сучасному ринку харчових продуктів можна знайти сушені яблука різних виробників, як вітчизняних так і закордонних, якість яких може коливатися в основному по-перше: від якості вихідної сировини – високого вмісту сухих речовин та цукрокислотного показника, а по-друге від способу та режимів сушіння. Everyone knows that one of the best methods of preserving foods, especially seasonal ones, is drying. This process, at the same time, is quite simple and effective, but also energy-efficient. At present, when humanity is focused on saving electricity, the global task of reducing energy consumption during drying is particularly relevant on an industrial scale. On the modern food market you can find dried apples from different manufacturers, both domestic and foreign, whose quality can fluctuate mainly in the first place: on the quality of the raw material - high content of dry matter and the sugar indicator, and secondly, the method and modes of drying.

Опис

Ключові слова

сушіння, яблука зимового сорту «Голден», пектин, конвективно-терморадіаційний метод, яблучні снеки, сушка, drying, golden apples, pectin, convection-thermoradiation method, apple snakes, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Стрельченко, Л. В. Актуальність процесу сушіння продуктів з яблук комбінованим енергопідведенням / Л. В. Стрельченко, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик // Інноваційні технології і інтенсифікація розвитку Національного виробництва : Тези ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20-21жовтня 2015 р. - Тернопіль : Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН. - Секція 4. - С. 23.