Екстрагування рослинної сировини різними cпособами та математичний опис процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З’ясовано, що при однакових умовах процесу безсмертник та суцвіття липи мають кращі екстракційні властивості. Отримані результати свідчать про більшу інтенсивність зовнішнього масообміну на користь перколятора, в якому створюються умови відносного руху фаз. Цей факт підтверджує теорію оновлення поверхні контакту фаз за рахунок створення відповідних умов конвективної дифузії. Тобто вирішальну роль в процесі масопередачі відіграє не загальна, а заново утворена поверхня контакту фаз. Отримана математична модель перевірена на адекватність. It was found that under the same conditions of the process, immortelle and inflorescences of linden have better extraction properties. The obtained results indicate a greater intensity of external mass transfer in favor of a percolator, which creates conditions for relative phase movement. This fact confirms the theory of updating the contact surface of phases by creating appropriate conditions for convective diffusion. That is, the crucial role in the process of mass transfer is not general, but the newly formed surface of phase contact. The obtained mathematical model is tested for adequacy.

Опис

Ключові слова

екстрагування, масообмін, моделювання, extraction, mass exchange, modeling, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Подолянчук, В. Л. Екстрагування рослинної сировини різними cпособами та математичний опис процесу / В. Л. Подолянчук // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : матеріали ІІ Міжнародної студентської науково-технічної конференції 25-26 квітня 2019 р. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – С. 17–18.