Экономическаяя оценка мероприятий по внедрению новы профилей поверхности катания колес подвижного состава железных дорог

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На прикладі порівняння двох типів профілів продемонстровано застосування методів економічної оцінки технічного проекту. On the example of comparison of two types of profiles an application of the method of economical assessment of a technical project is demonstrated.

Опис

Ключові слова

залізниця, профіль, колесо, рухомий склад, railway, rolling-stock, profile, wheel

Бібліографічний опис

Блохина, А. С. Экономическаяя оценка мероприятий по внедрению новы профилей поверхности катания колес подвижного состава железных дорог / А. С. Блохина // Вісник Дніпропетр.етровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 31. – С. 276–282.

Зібрання