Стійкість скляної тари та лікеро-горілчаної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що внаслідок технологічних порушень спостерігається зниження якості та строку придатності до споживання готової лікеро-горілчаної продукції, пов’язане з такими факторами, як: використання скляної тари з невисокою водостійкістю і хімічною стійкістю; додержання строків і умов зберігання до розливу напоїв; оптимальністю складу інгредієнтів, підготовленої води і контролюванням ведення технологічного процесу. It was established that due to technological violations there is a decrease in the quality and duration of consumption of finished alcoholic beverages, due to such factors as: the use of glass containers with low water resistance and chemical resistance; Observance of the terms and conditions of storage for bottling drinks; Optimal composition of ingredients, prepared water and control of the process.

Опис

Ключові слова

лікеро-горілчана продукція, скляна тара, фактори, придатність, водостійкість, хімічна стійкість, інгредієнти, технологічний процес, аlcoholic beverages, glass packaging, factors, compressibility, water resistance, chemical resistance, ingredients, process, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Стійкість скляної тари та лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, Т. Г. Сівер, Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : Матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2016. - С. 191.