Удосконалення апарату гідродинамічної і ферментативної обробки сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі наведено шляхи удосконалення конструкції ферментатора для забезпечення інтенсифікації процесу гідродинамічної і ферментативної обробки сусла. The work presents ways of improving the design of the fermenter to ensure the intensification of the process of hydrodynamic and enzymatic processing of wort.

Опис

Ключові слова

сусло, ферментатор, аппарат, mash, fermenter, apparatus, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Федічкін, М. Удосконалення апарату гідродинамічної і ферментативної обробки сусла / М. Федічкін, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.2. – С 107