Gluten-free raw materials for the production of fermented beverages

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The current state of the environment encourages the consumption of beverages that not only fill the body with valuable nutrients, but also do not harm the body. Fermented drinks are beverages with high nutritional and biological value. In a liquid at room temperature, microorganisms convert the available sugar into acids (e.g. lactic acid and acetic acid), alcohol and carbon dioxide. The acids ensure the destruction of harmful bacteria that could spoil the drink. This, in turn, increases its shelf life. In addition to acids, fermentation also creates unique flavours and beneficial nutrients. Нинішній стан навколишнього середовища стимулює споживання напоїв, які не тільки насичують організм цінними поживними речовинами, але й не шкодять тіло. Ферментовані напої - це напої з високою харчовою та біологічною цінністю. В рідини при кімнатній температурі мікроорганізми перетворюють доступний цукор на кислоти (напр. молочна кислота та оцтова кислота), спирт і вуглекислий газ. Кислоти забезпечують руйнування шкідливих бактерій, які можуть зіпсувати напій. Це, в свою чергу, збільшує термін його зберігання. На додаток до кислот, бродіння також створює унікальні смаки та корисні поживні речовини.

Опис

Ключові слова

напої ферментовані, мікроорганізми, бактерії, поживні речовини, смаки, fermented drinks, microorganisms, bacteria, nutrients, flavors, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Gluten-free raw materials for the production of fermented beverages / Z. Romanova, M. Babiychuk, S. Kuzma, V. Tkach // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ – Київ : НУХТ, 2023. – С. 146-147.