Спосіб виробництва яблучних снеків (патент на корисну модель №105128)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва яблучних снеків передбачає миття, нарізання, висушування яблук частинками, охолодження й пакування. Висушування яблук відбувається конвективно-терморадіаційним способом з імпульсним введенням енергії при температурі теплоносія 30-80 °С. Швидкості руху повітря в сушильній камері 1-10 м/с з рециркуляцією до вологості 6-9 %. // A method of producing apple snacks involves washing, slicing, apple drying, cooling and packaging. The apples drying is carried out by a convective thermo-radiation method with pulsed energy input at a temperature of the coolant of 30-80 °С. The speed of air movement in a drying chamber is 1-10 m / s with recirculation to a humidity of 6-9%.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, яблучні cнеки, виробництво, інфрачервоне випромінювання, сушіння, конвективно-терморадіаційний спосіб, органоліптичні показники, apple snacks, production, infrared radiation, drying, convective thermo-radiation method, organoleptic parameters

Бібліографічний опис

Патент U 105128 UA, МПК А23L 3/46 (2006.1) А23B 7/026 (2006.01) Спосіб виробництва яблучних снеків (патент на корисну модель №105128) / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № u 201507404 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р.

Зібрання