Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

До навчальних планів підготовки студентів 5 курсу усіх технологічних спеціальностей введено нову дисципліну “Інноваційні технології та продукти”. Сьогодні відповідальність за стан здоров’я населення, за профілактику різноманітних хвороб переважною мірою покладається на харчову промисловість і саме технологи-харчовики реалізують цю відповідальність шляхом розроблення інноваційних харчових технологій і створення на їх основі нового покоління харчових продуктів. By training plans 5th year students of all majors introduced a new technological discipline "Innovative technologies and products." Today, responsibility for public health, the prevention of various diseases preferentially relies on the food industry and food industry, with engineers realize this responsibility through the development of innovative food technologies and creation on their basis of new generation foods.

Опис

Ключові слова

інновації, технологічно новий продукт, технологічно вдосконалений продукт, харчування ХХІ століття, innovation, technologically new product, technologically improved product, Food XXI century, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студ. спец. 7.091722 і 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” напряму 7.051701 “Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Г. О. Сімахіна. – К. : НУХТ, 2011 – 40 с.