Особливості формування маркетингової стратегії туристичних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкриті питання формування маркетингової стратегії на туристичних підприємствах. Issues of formation of marketing strategy at tourist enterprises are disclosed.

Опис

Ключові слова

туризм, туристичне підприємство, маркетинг, кафедра туристичного та готельного бізнесу, tourism, travel company, marketing

Бібліографічний опис

Михайленко, М. Особливості формування маркетингової стратегії туристичних підприємств / М. Михайленко, Н. В. Погуда // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 32-34.