Розрахунок швидкості випаровування вологи при конвективно-терморадіаційному сушінні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сушіння - найдавніший метод консервування харчових продуктів і являє собою один з найбільш поширених процесів, що використовуються в цілях підвищення продовольчої стабільності, так як він знижує активність води в продукті, зменшує мікробіологічну активність і зводить до мінімуму фізичні та хімічні зміни в процесі зберігання. Drying is the most ancient method of food preservation and is one of the most common processes used to improve food stability, since it reduces the activity of water in the product, reduces microbiological activity and minimizes physical and chemical changes in the storage process.

Опис

Ключові слова

сушіння, інфрачервона сушка, випаровування вологи, тепловий потік, drying, infrared drying, moisture evaporation, heat flow, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Дубковецький, І. В. Розрахунок швидкості випаровування вологи при конвективно-терморадіаційному сушінні / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 18–19 квітня 2016 р. — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 116–117.