Збільшення виходу посадкових коренеплодів як фактор підвищення коефіцієнта розмноження насіння буряків цукрових

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Коефіцієнт розмноження насіння буряків цукрових при виробництві не відповідає сучасному розвитку науково-технічному прогресу. Тому в насінництві буряків цукрових реалізовані не всі можливості як у висадковому, так і безвисадковому способі виробництва насіння. Збільшення виходу посадкових коренеплодів залежить від багатьох факторів, основними з яких є густота насадження маточних буряків та умови зберігання коренеплодів. The reproduction rate of sugar beet seeds during production does not correspond to the modern development of scientific and technical progress. Therefore, in the seed production of sugar beets, not all possibilities are realized both in the planting and non-planting methods of seed production. The increase in the yield of planting root crops depends on many factors, the main of which are the density of the mother beet planting and storage conditions of the root crops.

Опис

Ключові слова

коренеплоди, буряки цукрові, коефіцієнт розмноження насіння, схожість насіння, урожайність, безвисадковий спосіб виробництва насіння, root crops, sugar beets, seed multiplication factor, seed germination, productivity, no-plant method of seed production

Бібліографічний опис

Глеваський, В. І. Збільшення виходу посадкових коренеплодів як фактор підвищення коефіцієнта розмноження насіння буряків цукрових / В. І. Глеваський, В. В. Куянов // Аграрна освіта та наука: досягнення та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2023 р., м. Біла Церква. – Біла Церква, 2023. – С.92-94.