Прямий маркетинг як інструмент комунікаційної політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто прямий маркетинг як інструмент комунікаційної політики підприємства. Встановлено, що прямий маркетинг є ефективним інструментом маркетингових комунікацій, що сприяє посиленню лояльності до компанії. Надано практичні рекомендації щодо використання методів прямого маркетингу у діяльності підприємства. Direct marketing as a tool of the company's communication policy is considered. It has been established that direct marketing is an effective tool of marketing communications that promotes loyalty to the company. Practical recommendations on the use of direct marketing methods in the company's activities are given.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг прямий, маркетинг комунікації, комунікаційна політика, marketing, direct marketing, communication, communication policy

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Прямий маркетинг як інструмент комунікаційної політики підприємства / Н. П. Скригун, А. А. Копиленко // Modern directions of scientific research development : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference, November 24-26, 2021. – BoScience Publisher. Chicago, USA, 2021. – P. 1018-1020