Композиція для виготовлення шинок з сироватковим альбуміном (Патент на корисну модель № 83999)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Композиція для виготовлення шинок включає: яловичину, сіль, прянощі, нітрит натрію та воду, при цьому додатково містить сироватковий альбумін при наступному співвідношенні компонентів, %: яловичина 77,7-89,1 сіль 2,1-2,2 прянощі 0,50-0,52 нітрит натрію 0,037-0,042 сироватковий альбумін 1,405-3,024 вода решта. The composition for the manufacture of taverns includes: beef, salt, spices, sodium nitrite and water, with additionally containing serum albumin with the following ratio of components,%: beef 77.7-89.1 salt 2.1-2.2 spices 0.50 -0,52 nitrite sodium 0,037-0,042 serum albumin 1,405-3,024 water the rest.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, білок, сироватковий альбумін, шинка, м’ясні вироби, serum albumin, ham, meat products, protein

Бібліографічний опис

Патент 83999 UA, МПК А 23 L 1/03 (2006. 01) Композиція для виготовлення шинок з сироватковим альбуміном / Кишенько І. І., Мартинова А. В., Мазун А. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201303623 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

Зібрання