Спосіб виробництва сиру м'якого (Патент на корисну модель № 125024)

Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено спосіб виробництва сиру м'якого, в якому в якості коагулянту використовується сік наземної частини ревеню. The method of production of soft cheese, in which the juice of the ground part of the rheum is used as coagulant, is given.

Опис

Ключові слова

сир м'який, soft cheese, ревень, rheum, коагуляція, coagulation, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 125024 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого / Грек О. В., Тимчук А. В., Чубенко Л. М., Овсієнко К. В., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2017 11974 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р.

Зібрання