Специфіка антикризових дій в українському корпоративному середовищі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання причинно-наслідкових зв'язків джерел кризових явищ, не стільки неспроможності врівноважених дій фінансового сектора, а здебільшого використанню корпоративних критеріїв у спрямованості інституціональних впливів. Розглядається питання врівноваження корпоративних інтересів максимізації комерційного результату та вимог суспільного розвитку та актуалізації системи регулювання ринку. The article investigates the issue of causation sources of the crisis, rather than failure of balanced action of the financial sector, and mostly use corporate criteria in the direction of institutional influences. The question of balancing corporate interests to maximize business results and the requirements of social development and updating of market regulation.

Опис

Ключові слова

державне управління, public administration, адаптація законодавства, legal approximation, економічна криза, the economic crisis, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Специфіка антикризових дій в українському корпоративному середовищі / Т. В. Березянко // Економіка та держава - 2009. - № 12. – С. 17-20.

Зібрання