Спосіб виробництва білкового напою на основі молочної сироватки (Патент на корисну модель № 63876)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технічним результатом запропонованого способу виробництва є можливість отримання готового продукту з однорідною, ніжною, пластичною консистенцією. Розширюється асортимент напоїв з сироватки з підвищеною біологічною цінністю за рахунок введення до складу продукту харчових волокон.
Technical result of the proposed method of production is getting the finished product with smooth, soft, plastic consistency. Expanding range of beverages from whey with high biological value due to the introduction of the product fiber.

Опис

Ключові слова

молочна сироватка, білковий напій, харчові волокна, whey, protein beverage, dietary fiber, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 63876 UA, МПК А23 С 21/00. Спосіб виробництва білкового напою на основі молочної сироватки / Грек О. В., Красуля О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. ‒ № U201103098 ; заявл. 16.03.2011 ; опубл. 25.10,2011, Бюл. № 20, 2011 р.

Зібрання