Соус червоний мандариновий (Патент на корисну модель № 130552)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі було поставлено задачу створення соусу червоного мандаринового при додаванні настою цедри мандарину на вині, який не піддається нагріванню, що дозволяє підвищити окисно-відновні властивості продукту та сприяє підвищенню імунітету організму людини, збільшенню його протистояння до впливу шкідливих факторів зовнішнього 15 середовища, покращуває обмін речовин, позитивно впливає на серцево-судинну систему. The basis of the utility model was the task of creating red tangerine sauce by adding tincture of tangerine peel on wine, which is not heat-resistant, which allows to increase the redox properties of the product and helps to increase the immunity of the human body, increase its resistance to the effects of harmful environment, 15 improves metabolism, has a positive effect on the cardiovascular system.

Опис

Ключові слова

соус, мандарин, вино, окисно-відновний потенціал, sauce, wine, tangerine, redox potential, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 130552 UA, МПК A23L 23/00 (2018.01) Соус червоний мандариновий / Кузьмін О. В., Богомол А. В., Пістуняк І. Я., Гордієнко А. С. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201807234 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018 ; Бюл. № 23, 2018 р.

Зібрання