Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій промисловості. It was considered the problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw materials, modern technological and energy saving equipment, improve of efficiency of the enterprises, and also the students research work results for improve quality training of future professionals of the food industry. The publication is intended for young scientists and researchers who are engaged in definite problems in the food science and industry.

Опис

Ключові слова

ресурсоощадні технології, енергозберігаюче обладнання, харчова промисловість, наукові здобутки, функціональні продукти, resource saving technologies, energy-saving equipment, food processing, scientific achievements, functional foods

Бібліографічний опис

Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. В 4 ч. : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : НУХТ, 2017.

Зібрання