Про відкриті відображення множин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядуються відкриті відображення, пов’язані з кантровою. A new criterion of constansy of comlex functions is proved.

Опис

Ключові слова

кантрова досконала множина, напівнеперервна зверху функція, ніде не щільна множина, kantrova perfect set, top semicontinuous function, nowhere dense set, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Трохимчук, Ю. Ю. Про відкриті відображення множин / Ю. Ю. Трохимчук, В. М. Сафонов // Сучасні науково–методичні проблеми математики у вищій школі : Всеукраїнська науково–методична конференція, 26 – 27 червня 2001 р. – К. : УДУХТ, 2001. – С. 170.