Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження з використання мікронутрієнтної суміші у технології виготовлення борошняних кондитерських виробів. A study on the mineral-vitamin mixes technology in the manufacture of pastry products

Опис

Ключові слова

борошняні кондитерські вироби, рastry products, мінерально-вітамінна суміш, mineral and vitamin mix, втрати основного елемента, losses of a basic element, ступінь засвоюваності, degree of accessibility, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаран, Л. Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю / Л. Шаран , Л. Арсеньєва, А. Шаран // Food Science for Well-being (CEFood 2016): 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. - K.: NUFT, 2016 - Р. 221.