Рецептурний склад кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті обґрунтовано рецептурний склад кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв. The article substantiates the recipe composition of the culinary semifinished product for puree-shaped first courses.

Опис

Ключові слова

суп-пюре, soup, кулінарний напівфабрикат, culinary semi-finished product, рецептура, recipe, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Рецептурний склад кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, А. Ю. Іллючок // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 203.