Хліб житній заварний збагачений (Патент на корисну модель № 120604)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню порошку топінамбура та знежиреного борошна конжута, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з подовженим терміном свіжості. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of topinambur powder and low-fat flour of sesame seeds, which makes it possible to expand the assortment of bread production with еxtension of freshness.

Опис

Ключові слова

житній хліб, закваска, порошок топінамбура, знежирене борошно кунжуту, шрот кунжуту, подовжений термін свіжості, rye bread, welding, leaven, topinambur powder, low-fat flour of sesame seeds, shred sesame seeds, еxtension of freshness

Бібліографічний опис

Патент №120604, МПК А21D 2/36(2006.1) A21D 8/02(2006.1). Хліб житній заварний збагачений / Пашова Н. В., Волощук Г. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201705064 ; заявл. 25.05.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21 2017.

Зібрання