Вплив густоти насадження рослин, площі живлення на технологічну якість цукрових буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зроблений аналіз впливу густоти насадження цукрових буряків на технологічну якість при їх вирощуванні. Дано пропозиції, щодо оптимізації густоти насадження, площі живлення рослин, при яких покращується накопичення цукрози і технологічна якість цукрових буряків. The analysis of the influence of the sugar beet seeding density on the technological quality during their cultivation is made. Proposals are given to optimize the seeding density, the area of plant nutrition, in which the accumulation of sucrose and the technological quality of sugar beets are improved.

Опис

Ключові слова

густота насадження, площа живлення, польова схожість, вміст цукру, planting density, eating area, field similarity, contents sahara

Бібліографічний опис

Мількевич, В. М. Вплив густоти насадження рослин, площі живлення на технологічну якість цукрових буряків / В. М. Мількевич // Цукор України. - 2017. - № 5. - С. 121-125.

Зібрання