Удосконалення способу виробництва квасу з антиоксидантними властивостями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто актуальність створення харчових продуктів та напоїв з антиоксидантними властивостями. Обґрунтовано вибір квасу як харчової основи для збагачення антиоксидантами. Наведено характеристику складу та властивостей сиропу обліпихи та дигідрокверцетину як джерел функціональних інгредієнтів. Представлена характеристика способу виробництва та показників якості квасу антиоксидантного призначення. The article discusses the relevance of creating food and beverages with antioxidant properties. The choice of kvass as a food base for enrichment with antioxidants is substantiated. The characteristics of the composition and properties of sea buckthorn syrup and dihydroquercetin as sources of functional ingredients are presented. The characteristic of the production method and quality indicators of antioxidant kvass destination is presented.

Опис

Ключові слова

квас, сироп обліпихи, дигідрокверцетин, оздоровчий харчовий продукт, антиоксидантна активність, kvass, sea buckthorn syrup, dihydroquercetin, health food product, antioxidant activity, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Удосконалення способу виробництва квасу з антиоксидантними властивостями / Н. О. Стеценко, О. О. Гладишева // ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. – 2019. – № 4. – С. 140-142.

Зібрання