Оптимізація технологічних параметрів отримання високомальтозних сиропів із крохмалю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено оптимальні технологічні параметри ферментативного зцукрювання кукурудзяного крохмалю у виробництві високомальтозних сиропів.
The оptimum technological conditions of corn starch enzymes saccharification from manufacture of high maltose syrup are defined.

Опис

Ключові слова

високомальтозна патока, ферментні препарати, оптимізація, high maltose syrup, enzyme, saccharification, optimisation, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Оптимізація технологічних параметрів отримання високомальтозних сиропів із крохмалю / Н. І. Сабадаш, О. В. Грабовська, В. О. Мірошник, Є. В. Розборський // Наукові праці НУХТ. - 2008. - № 24. - С. 70-73.

Зібрання