Спосіб збагачення вершкового масла (Патент на корисну модель № 12368)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані досліджень показали, що внесення розчину порошку з банану в процесі гомогенізації вершкового масла дозволяє отримати продукт із лікувально-профілактичними властивостями, а також покращеної консистенції. These studies have shown that the introduction of powder with a banana during homogenization butter provides a product with curative properties, and also improved consistency.

Опис

Ключові слова

вершкове масло, порошок банану, лікувально-профілактичні властивості, butter, banana powder, therapeutic and prophylactic properties, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 12368 UA, МПК А23С 15/16 (2006.01) Спосіб збагачення вершкового масла / Украінець А. І., Снежкин Ю. Ф., Рашевска Т. О.; заявник Національний університет харчових технологій. - № 200504153 ; заявл. 29.04.2005 ; опубл. 15.02. 2006, Бюл. № 2.

Зібрання