Удосконалення технології реструктурованих шинок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво реструктурованих продуктів дає можливість створювати рецептури заданого складу, так як дозволяє вносити в продукт добавки, які володіють хорошими функціонально-технологічними властивостями та високою харчовою цінністю. Розроблені шинки являють собою реструктуровану структуру, яка складається з шматочків індичатини у м'ясному фарші. The production of restructured products makes it possible to create recipes of a given composition, as it allows you to make additives in the product that have good functional and technological properties and high nutritional value. Developed hams are a restructured structure consisting of pieces of turkey in minced meat.

Опис

Ключові слова

м'ясо птиці, реструктуровані формовані продукти, poultry meat, restructured molded products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гащук, О. І. Удосконалення технології реструктурованих шинок / О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, А. Я. Гуралевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 189–191.