Створення і розширення асортименту м’ясопродуктів збагачених біологічно активними речовинами рослинного походження

Анотація

Паштети відносяться саме до тих м'ясопродуктів, технологія виготовлення яких дозволяє раціонально використовувати сировину, а також поєднувати різні види сировини. Крім м'ясних компонентів у складі можна вводити рослинну сировину, інші харчові компоненти. Pâtés belong to those meat products, the manufacturing technology of which allows the rational use of raw materials, as well as to combine different types of raw materials. In addition to meat components in the composition, you can enter vegetable raw materials, other food components.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, м'ясопродукти, біологічно-активні речовини рослинного походження, хімічний склад, meat products, biologically active substances of plant origin, chemical composition

Бібліографічний опис

Створення і розширення асортименту м’ясопродуктів збагачених біологічно активними речовинами рослинного походження / О. Є. Москалюк, О. І. Гащук, М. О. Медяник, Д. Г. Жученко, І. І Сімонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 238