Мова в українознавчому аспекті: історичний досвід і сучасні проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті з’ясовано комплекс питань, пов’язаних із практичним утвердженням української мови в освіті, окреслено широту й глибину проникнення її у навчальний процес на прикладі підготовчого відділення – першого структурного підрозділу, з якого було розпочато впровадження вивчення української мови в Українському державному університеті харчових технологій.
The complex of questions, related to practical claim of Ukrainian in education is found out in the article, outlined breadth and depth of penetration of it in an educational process on the example of preparatory separation – the first structural subdivision with which introduction of study of Ukrainian was begun the Ukrainian state university of food technologies.

Опис

Ключові слова

самоусвідомлення, національна самобутність, національна мова, суспільний рейтинг, українська мова, ознака рівня культури, samousvidomlennya, national originality, Ukrainian, national language, sign of level of culture, public rating, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко, С. А. Мова в українознавчому аспекті: історичний досвід і сучасні проблеми / С. А. Яременко // Система військової освіти як школа виховання української військової інтелігенції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, ч.1. – К.: КВІУЗ, 2001. – Ч. 1. – С. 82-85.