Можливості застосування пароконденсаційної кавітації для здійснення освітлення яблучного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під освітленням розуміють вивільнення соку від каламуті та більшої частини колоїдних речовин і одержання прозорого продукту. Існує багато способів освітлення соків, серед яких найчастіше використовують спосіб з додаванням ферментних препаратів. Як альтернатива нами досліджувалась можливість застосувати для освітлення соків, зокрема яблучного, пароконденсаційну кавітацію. Under illumination understand the release of juice turbidity and most of the colloidal substances and obtaining a transparent product. There are many ways to light juices, including the most commonly used method of addition of enzyme preparations. As an alternative we investigated the applicability to light juices, including apple, parokondensatsiynu cavitation.

Опис

Ключові слова

освітлення, яблучний сік, кавітація, lighting, apple juice, cavitation, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Можливості застосування пароконденсаційної кавітації для здійснення освітлення яблучного соку / Олексій Бих, Вадим Пацуков, Марія Жеплінська, Олександр Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 401-402.