Інформаційні технології як інструмент підвищення ефективності підприємств готельного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування інформаційних технологій у діяльності підприємств індустрії гостинності має важливе значення для їх швидкого розвитку, оптимізації витрат та максимізації доходу та прибутку. Тому актуальним є дослідження впливу інформаційних технологій на ефективність діяльності підприємств готельного бізнесу. The application of information technologies in the activities of hospitality industry enterprises is important for their rapid development, optimization of costs and maximization of income and profit. Therefore, it is relevant to study the influence of information technologies on the efficiency of hotel business enterprises.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, готель, бізнес, ефективність, інформаційні технології, hotel, business, efficiency, information technologies

Бібліографічний опис

Широбокова, А. Інформаційні технології як інструмент підвищення ефективності підприємств готельного бізнесу / А. Широбокова, Т. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ. – Ч.3. – С. 243