Спосіб виробництва кисломолочних продуктів (Патент на корисну модель № 47515)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва кисломолочних продуктів включає приготування суміші, очистку, пастеризацію, гомогенізацію та охолодження, заквашування та сквашування суміші, перемішування та охолодження, внесення наповнювачів, розлив, пакування та охолодження готового продукту. Як наповнювач використовують попередньо розчинену у сколотинах сублімовану біодобавку мінералізованого вівса. Виробництво її проводять на створеному штучному мінералізованому середовищі. A method for making fermented milk products includes preparing a mixture, cleaning, pasteurizing, homogenizing and cooling, adding a starter culture and ripening of the mixture, mixing and cooling, adding fillers, pouring, packaging and cooling the ready product. A freeze-dried bioadditive of mineralized oats preliminary dissolved in buttermilk is used as the filler. Production thereof is carried out on the artificial medium created.

Опис

Ключові слова

кисломолочнi продукти, сублімована біодобавка, fermented milk, bioadditive of mineralized, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 47515, МПК (2009) Кл. A23C 9/13. Спосіб виробництва кисломолочних продуктів / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Миколів Т. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № 200908237 ; заявл. 04.08.2009 ; опубл. 10.02.10., Бюл. № 3, 2010 р.

Зібрання