Раціональне використання вторинних матеріальних ресурсів у м’ясопереробній промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані основні групи вторинних матеріальних ресурсів м’ясопереробної промисловості. Запропоновані раціональні шляхи їх використання.
The basic group of secondary material resources meat industry. Suggested rational ways to use them.

Опис

Ключові слова

утилізація, utilization, м’ясопереробна промисловість, вторинні матеріальні ресурси, meat processing industry, secondary material resources, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Тріщова, Л. О. Раціональне використання вторинних матеріальних ресурсів у м’ясопереробній промисловості / Л. О. Тріщова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 75-ї наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 13–14 квітня 2009 р. – Київ : НУХТ, 2009. – Ч. 3.