Інноваційні методи оцінки персоналу підприємств готельного бізнесу

Ескіз недоступний

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розгляд оцінки персоналу серед важливих підсистем як управління персоналом підприємств готельного бізнесу, так і загального менеджменту підприємства зустрічається дуже рідко. Однак оцінка персоналу в статус елемента управління підприємством спрямована на вирішення набагато більшого кола задач, ніж просто як елемент системи кадрового менеджменту, що потребує додаткових досліджень та інновацій.
Consideration of personnel evaluation among the important subsystems of both personnel management of hotel business enterprises and general management of the enterprise is very rare. However, evaluating personnel as an element of enterprise management is aimed at solving a much larger range of problems than simply as an element of the personnel management system, which requires additional research and innovation.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, управління персоналом, оцінка персоналу, готельний бізнес, інноваційні методи, засоби розміщення, personnel management, personnel evaluation, hotel business, innovative methods, means of accommodation

Бібліографічний опис

Баєв, В. В. Інноваційні методи оцінки персоналу підприємств готельного бізнесу / В. В. Баєв, Д. А. Саміленко // Modern research in science and education : proceedings of the 6th International scientific and practical konference, 8-10 February 2024. – Chicago : BoScience Publisher, 2024. – Pp. 451-454