Аспекти впровадження системи безпеки НАССР в закладах ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію. В Україні оцінювання та контроль якості продукції закладів ресторанного господарства здійснюють за допомогою вимірювальних, експертних та соціологічних методів, затверджених в установленому порядку. Food safety management systems are used practically throughout the world as a reliable consumer protection against the dangers that may accompany food products. In Ukraine, the assessment and quality control of the products of the restaurant industry institutions are carried out with the help of measuring, expert and sociological methods, approved in the established manner.

Опис

Ключові слова

контроль якості продукції, система НАССР, безпека продукції, впровадження, product quality control, HACCP system, product safety, implementation, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Коваль, О. В. Аспекти впровадження системи безпеки НАССР в закладах ресторанного господарства / О. В. Коваль, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 413.