Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького : столітня історія

Анотація

У монографії на основі полідисциплінарного підходу досліджено основні віхи столітньої історії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького – провідного закладу вищої освіти на Черкащині. Діяльність університету розглянута як невіддільна складова інтелектуальної, культурної і духовної історії України. Відображена роль закладу в соціально-економічних і політичних змінах, що відбувалися на українських теренах, з особливою увагою на становлення української нації і державності. Показана трансформація педінституту в багатопрофільний університет. Зокрема – зміна статусу закладу, його керівництво, структура, підрозділи, кадровий склад, освітній процес, наукові школи, профспілкові, наукові, студентські організації, мистецькі колективи, спортивні досягнення, міжнародні зв’язки. Викладацький та студентський колектив університету представлені як соціум, що саморозвивається й трансформується відповідно до зміни суспільно-політичних і соціально-економічних умов.

Опис

Ключові слова

Черкаський університет, наукові школи ХХ - ХХІ століття, освітній процес, вища освіта, Cherkasy University, higher education, educational process, scientific schools of the XX - XXI centuries, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького : столітня історія : колективна монографія / керів. автор. кол. і наук. ред. В.В. Масненко. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2021. – 342 с.

Зібрання