Біологічна цінність зеленої маси буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Білки надземної частини усіх досліджених видів буряків відзначаються високою біологічною цінністю, зумовленою переважним вмістом водо- та солерозчинної фракції, які характеризуються найкращою збалансованість за амінокислотним складом та перетравлюються в організмі людини протеолітичними ферментами з мінімальними витратами енергії. Proteins aerial parts of all studied species beets are characterized by high biological value derived from a predominant content of water- and salt- soluble fraction, characterized by the best balance for amino acid composition and digested in the human proteolytic enzymes with minimal power consumption.

Опис

Ключові слова

зелена маса, буряк, біологічна цінність, білковий склад, green mass, beet, biological value, protein composition, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Біологічна цінність зеленої маси буряків / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко // Природничі та медичні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2013 р. – К.: Центр Науково-Практичних Студій, 2013. – C. 6-11.