Інтерес О. І. Білецького до дослідження російської літератури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається творчий шлях відомого літературознавця О.І. Білецького. Особлива увага приділена дослідженню російських літературних класиків, а також етапам творчості О.І. Білецького, ознайомити з невиданими архівними матеріалами, охарактеризувати деякі рукописи відомого вченого. It is examined in the article the creative way of well-known literary critic O. Biletskyi. The special attention is spared to research of the Russian literary classics, and also stages of O. Biletskyi’s work, to acquaint with the unpublished archived materials, describe some manuscripts of well-known scientist.

Опис

Ключові слова

творчість, літературний процес, дослідник літератури, work, literary process, literature researcher, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Інтерес О. І. Білецького до дослідження російської літератури / Л. В. Власенко // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития : материалы 6-й Международной научной-практической конференции, 17 января 2014. – Махачкала, 2014. - C. 61-62.