Удосконалення процесу і обладнання для гомогенізації мазей і паст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукова новизна результатів полягає у отримані ряду залежностей в’язкості мазей і паст від швидкості зсуву та температури. Практична цінність полягає в удосконаленні конструкції гомогенізатора, і, відповідно, зменшенні часу гомогенізації.

Опис

Ключові слова

мазі, пасти, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Удосконалення процесу і обладнання для гомогенізації мазей і паст / С. Михайлишин, К. Грінінг, У. Кузьмик, О. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 2. – С. 60.