Можливості використання продуктів переробки рослинної і молочної сировини у технології м’яснихнапівфабрикатів в тістовій оболонці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час виробництва заморожених м’ясних напівфабрикатів існує необхідність збереження якості та стабілізації структури посічених м’ясних систем, їх збагачення, шляхом застосування добавок, що зменшували б вплив низьких температур процесу заморожування та регуляції консистенції готових виробів. During the production of frozen meat semi-finished products, there is a need to preserve the quality and stabilize the structure of cut meat systems, enrich them by using additives that would reduce the effect of low temperatures of the freezing process and regulate the consistency of finished products.

Опис

Ключові слова

вітаміни, заморожений напівфабрикат, фарш, тістова оболонка, молочні білки, сироваткові білки, гречане борошно, мікроелементи, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, , frozen semi-finished product, forcemeat, doughshell, milkproteins, wheyproteins, buckwheatflour, microelements, vitamins

Бібліографічний опис

Бірюк, Ю. В. Можливості використання продуктів переробки рослинної і молочної сировини у технології м’ясних напівфабрикатів в тістовій оболонці / Ю. В. Бірюк, М. В. Резніченко, О. А. Чернюшок // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХІ Міжнародна науково-технічна конференція, 7 листопада 2023р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 215-216